Indkaldelse til General Forsamling


Kære medlemmer.

Så er det tid igen, for vores årlige generalforsamling.

Vi glæder os til at se jer, og give jer muligheden for at se hvordan det går med ombygningen (til generalforsamlingen er vi nået meget langt), samt info om årets store festspil på Koldinghus.

 

Generalforsamling.

I indbydes til teatrets årlige generalforsamling:

Sted:              Teatret. Zahnsgade 53, 6000 Kolding.
Dato:             Mandag d. 29.01.18
Tidspunkt:     kl. 19.00

Jævnfør vedtægternes paragraf 4, som findes på foreningens hjemmeside, er forvarslet 2 uger og indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før.

På valg til årets generalforsamling jf. paragraf 5, er:

Jacob S. Knudsen
Aage Møldrup
Kim Møller
Benth Farre
samt suppleanter.

Vi glæder os til at se jer.

 

Med venlig hilsen
Jacob S. Knudsen